Cool

Naast individuele coachgesprekken, workshops en trainingen (lees de rubrieken op deze site) bied ik voornamelijk het leefstijlprogramma CooL, oftewel Coaching op Leefstijl, aan. Vanaf 2019 komt dit programma in de basis zorgverzekering: geen eigen bijdrage en geen invloed op je eigen risico. CooL wordt aangeboden door een geaccrediteerde leefstijlcoach. Dat betekent dat ik sta ingeschreven in het kwaliteitsregister van de Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCN).

logo cool

Wie komt in aanmerking voor deelname aan CooL?
De volgende criteria zijn van toepassing:
• Je moet 18 jaar of ouder zijn.
• Overgewicht hebben (BMI tussen de 25 – 30) met een (matig) verhoogd risico op
hart- en vaatzieken en diabetes type 2.
• Obesitas hebben (BMI vanaf 30).
• Voldoende motivatie bezitten om het complete CooL-programma te doorlopen.
Dat laatste is ter beoordeling aan de huisarts en de leefstijlcoach. Om voor 100% vergoeding in aanmerking te komen, heb je een verwijzing van de huisarts of praktijkondersteuner nodig. CooL is dus gericht op gemotiveerde volwassenen met een matig verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico.

Wat is het doel van CooL?
Het hoofddoel van deze leefstijlinterventie is gewichtsvermindering van gemiddeld minimaal 5% over alle deelnemers. Daardoor worden de gezondheidsrisico’s zoveel mogelijk beperkt. Onderliggende doelstellingen zijn:
• Verbetering kwaliteit van leven.
• Betere leefstijl: betere eetgewoontes, meer bewegen, minder zitten en meer investeren in goede slaap en ontspanning.
• Betere lichamelijke gezondheid: behalve afvallen zullen waarden zoals vetpercentage, middelomtrek, bloedsuiker en cholesterol positief veranderen.
• Toename kwaliteit van leven: je voelt je beter.

Hoe is het CooL-programma opgebouwd?
Het programma bestaat uit groepsbijeenkomsten en individuele gesprekken en is verdeeld in een basis- en onderhoudsprogramma.
Het basisprogramma bestaat uit acht groepsbijeenkomsten waarin informatie wordt gegeven over steeds een ander leefstijlthema. Een groepssessie duurt 90 minuten en wordt om de 2 a 3 weken gehouden. Tijdens het basisprogramma, dat zo’n 8 maanden duurt, zijn er in totaal 4 individuele gesprekken met de deelnemers.
Na zo’n 8 maanden begint het onderhoudsprogramma. Dat programma heeft dezelfde opzet als het basisprogramma: 8 groepssessies en 4 individuele gesprekken. Alleen zijn de contactmomenten verspreid over 16 maanden. Het onderhoudsprogramma is vooral gericht op het voorkomen van een terugval.
De totale duur van CooL is dus 2 jaar. Motivatie is dus heel belangrijk wil je het programma gaan volgen. Huisarts en/of praktijkondersteuner en/of internist blijven je op de achtergrond steunen.